Lessico iconografico-simbolico – Strage degli innocenti

Strage degli innocenti (DI)

image_thumb[4]

Annunci

Lessico iconografico-simbolico – Giuseppe di Nazaret

Giuseppe di Nazaret (DI)