Lessico iconografico-simbolico – Velo, arco, tema doppio

Velo, arco, tema doppio (LS)

image

Annunci

Lessico iconografico-simbolico – Gallo

Gallo (LS)

image